مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1393
    کارشناسی مدیریت
    گرایش بیمه /دانشگاه علمی کاربردی
https://.com