مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1384 تا 1389
    کارشناسی سینما
    گرایش تدوین /دانشگاه هنر تهران
https://.com