مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    دیپلم گرافیک کامپیوتر
https://.com