مختصری از من

از سال 1383 وارد بانک کارافرین شدم و به ترتیب سمتهای کاربر صندوق و معاون دایره صندوق و رئیس دایره صندوق و رئیس دایره اعتبارات را دارا بوده و از سال 1392در سمت معاون شعبه مشغول فعالیت هستم

سوابق تحصیلی

  • 1376 تا 1381
    کارشناسی ریاضی
    گرایش کاربردی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری / معدل 14

پیشینه شغلی

  • دی ۱۳۹۲ تا دی ۱۳۹۵
    بانک کارآفرین
    مالی و حسابداری/ معاون شعبه سعادت اباد
https://.com