مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1384
  کارشناسی ارشد شيمي
  گرایش شيمي معدني /دانشگاه آزادسلامي واحد تهران شمال

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  فراتن جامه پاسارگاد
  بازاریابی و فروش/ مسىول فروش و حسابرسي
 • شهریور ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۲
  شركت آلومينيوم جنوب
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر مديرعامل

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیرفنی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مديرفني آژانس هواپيمايي

ابزار و نرم افزار

 • -power point- excel-Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیرفنی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مديرفني آژانس هواپيمايي
https://.com