مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1391
  کارشناسی ارشد كامپيوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد واحد اراك

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۸۵ تا هم اکنون
  شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ كارشناس سيستم مالي

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • سیستم های توصیه گر و شخصی سازی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • برنامه نویسی NET.
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری (Accounting)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • سیستم های توصیه گر و شخصی سازی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com