مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالیاتی /دانشگاه تهران مرکز

دانش تخصصی

 • مالی و حسابداری
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مالی و حسابداری
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com