مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد دانشجوی مدیریت بازرگانی
  گرایش بین الملل /دانشگاه آزاد
 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مدیریت امور گمرکی
  /دانشگاه خوارزمی / معدل 15

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com