مختصری از من

من به صورت حرفه ای با تجربه 15 ساله در زمینه مالی فعالیت می کنم .
و بسیار علاقه مند هستم تا تخصص و انگیزه خود را با تیم در حال توسعه و رشد شما تسهیم کنم.

سوابق تحصیلی

 • 1378 تا 1382
  کارشناسی حسابداری
  گرایش صنعتی /دانشگاه کاربردی دکتر عظیمی کاشان

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۵
  شرکت ریسندگی و بافندگی خاطره
  مالی و حسابداری/ رئیس حسابداری
 • آذر ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۲
  شرکت صنعتی پارمیس
  مالی و حسابداری/ مسئول حسابداری
 • شهریور ۱۳۷۸ تا خرداد ۱۳۹۱
  موسسه حسابرسی عماد و همکاران
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • حسابرسی داخلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری بهای تمام شده
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری انبار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان SQL
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابرسی داخلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری بهای تمام شده
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری انبار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان SQL
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com