مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه آزاد یزد / معدل 18

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  تمدن پویا
  بازاریابی و فروش/ مدیر و مدرس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  برگزاری بیش از 14 دوره حرفه ای نخبگان فروش

افتخارات

 • 1394
  دریافت لوح مدیریت تغییر از دمارتینی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • فروش و بازار یابی (B2E) , (B2B)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • فروش و بازار یابی (B2E) , (B2B)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com