مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد حسابداری
  /دانشگاه

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۵
  شرکت هادی برق
  مالی و حسابداری/ مشاور مالی
 • مهر ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۵
  شرکت نوین ابداع
  مالی و حسابداری/ سرپرست مالی

  توضیحات: مدرس نرم افزارهای همکاران سیستم

 • مهر ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۵
  موسسه افق اندیشه محاسب
  مالی و حسابداری/ مدرس دوره های سپیدار همکاران سیستم
 • اسفند ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۴
  زمزم ایران
  مالی و حسابداری/ حسابداری
 • بهمن ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۵
  شرکت شهراب
  مالی و حسابداری/ مشاور مالی
 • بهمن ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۴
  شرکت فرد آذربایجان
  مالی و حسابداری/ حسابدار انبار

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  از سال 93 تا به امروز مسئول برگزاری دوره های سپیدار همکاران سیستم در سطح استان می باشم.

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تسلط کامل به نرم افزار های همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه از همکاران سیستم

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تسلط کامل به نرم افزار های همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه از همکاران سیستم
https://.com