مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1390
    کارشناسی ارشد شيمي
    گرایش شيمي فيزيك /دانشگاه كاشان / معدل 17
  • 1384 تا 1388
    کارشناسی شيمي
    گرایش شيمي محض /دانشگاه كاشان / معدل 15

پیشینه شغلی

  • بهمن ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۴
    طبيعت زنده ( سينره)
    كارشناس فرمولاسيون محصولات آرايشي و بهداشتي

    توضیحات: -آشنايي با مواد اوليه(مانند سورفكتانت ها، امولينت ها، امولسي فايرها، ويسكوزانت ها وغيره) و ساخت آزمايشگاهي و صنعتي محصولات شوينده بهداشتي (شامپوي سر، شامپو بدن و غيره) و كرم هاي پوستي
    -آشنايي با مواد اوليه محصولات آرايشي مانند پنكيك، سايه، ر‌‌ژگونه، رژلب، خط چشم و ريمل و همچنين ساخت آزمايشگاهي و صنعتي آنها و مباحث مربوط به فيلينگ
    -آشنايي كامل با شركت هاي تامين كننده مواد اوليه
    - آشنايي كامل با شركت هاي تامين كننده اسانس
    -آشنايي با تست هاي كنترل كيفي براي محصولات مانند ويسكوزيته، محاسبه اكتيو، تست زئين، استخراج الكلي و ...
    -آشنايي با تست هاي كنترل كيفيت مواد اوليه مانند فرمالدهيد، فلزات سنگين و غيره

  • بهمن ۱۳۹۱ تا آذر ۱۳۹۲
    صبا شيمي آريا
    كارشناس آزمايشگاه تحقيق و توسعه

    توضیحات: -آشنايي با پروسه ساخت آزمايشگاهي رنگ هاي صنعتي مانند رنگ هاي ترافيكي
    -آشنايي با تست هاي كنترلي رنگ هاي صنعتي مانند ويسكوزيته، براقيت و ...

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
  • انعطاف پذیری
  • تاثیر گذاری / مذاکره
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • توسعه فردی (خود توسعه ای)
  • حل مسئله و تصمیم گیری
  • خلاقیت و نوآوری
  • خود مدیریتی
  • رهبری
  • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

  • MS Office
    100% Complete
    عنوان مدرک:

زبان

  • انگلیسی
    100% Complete
    عنوان مدرک:
  • اسپانیایی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
  • آلمانی
    20% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com