مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1391
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه نجف اباد

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مشتری مداری
https://.com