مختصری از من

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  پژوهش کیفی در زمینه ارتباط اینترنتی شدن خدمات تامین اجتماعی و کاهش مراجعه حضوری افراد
 • 1395
  مقاله isi accept شده در زمینه بازرگانی
 • 1393
  تدریس تحقیق در عملیات

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • به ورزش هایی از قبیل والیبال و ایروبیک علاقه زیادی دارم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • بیمه تامین اجتماعی
  40% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک آموزشگاه فرهنگسرای بهمن
دانش تخصصی
 • بیمه تامین اجتماعی
  40% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
https://.com