مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ریاضی
  /دانشگاه -

پروژه ها

 • 1395
  پروژه های برنامه نویسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری

دانش تخصصی

 • زبان های برنامه نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • زبان های برنامه نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان های برنامه نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com