مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی عمران
  /دانشگاه صنعتی تفرش / معدل 16.69

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۵
  قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس اجرا_کارشناس دفتر فنی
 • بهمن ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳
  شرکت بیکا
  مهندسی عمران/ معماری/ ناظر کارفرما

پروژه ها

 • 1395
  خط اتیلن مرکزی_پتروشیمی فسا
  کارشناس دفتر فنی
 • 1394
  آزاد راه اراک _خرم آبار
  کارشناس اجرا

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تنظیم صورت وضعیت با فهرست بها
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • متره و برآورد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • صورتجلسه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نقشه خوانی و کنترل نقشه ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک: PMBOK

ابزار و نرم افزار

 • Primavera
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • TEKLA
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تنظیم صورت وضعیت با فهرست بها
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • متره و برآورد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • صورتجلسه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نقشه خوانی و کنترل نقشه ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک: PMBOK
https://.com