مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 14

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت پل راه نامی
  مالی و حسابداری/ اداری.مالی
 • آبان ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۳
  شرکت خدماتی لامرد سعید
  مالی و حسابداری/ حسابدار و نخواه گردان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • رایانه کار
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار حسابداری هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه
 • رافع 7
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • رایانه کار
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه
https://.com