مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1393
  کارشناسی ارشد زمین شناسی
  گرایش اقتصادی /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات / معدل 18

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار Arc GIS
  100% Complete
  عنوان مدرک: دارای مدرک از مجتمع فنی تهران
 • نرم افزار Envi
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com