مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا هم اکنون
    کارشناسی مکانیک
    /دانشگاه علم و صنعت
https://.com