مختصری از من

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۵
  شرکت مانداسوی
  صنایع غذایی/ کارشناس کنترل کیفیت

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  گذراندن دوره کارورزی در شرکت زکیه فوم( آب آشامیدنی سوپرایز) تسلط به انجام آزمایشات کنترل کیفیت آب

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه مند به یادگیری و کسب تجربه و انجام کارگروهی،رعایت انضباط جمعی و احترام

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • آزمایشگاه کنترل کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مسلط به کار با دستگاه های کرایوسکوپ،سانتریفوژ،سوکسله،ph متر، تست الکترولیت،
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آزمایشگاه کنترل کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com