مختصری از من

آشنایی به :
کامپیوتر - اتوکد - آفیس شامل ورد و اکسل - برنامه تدبیر
آشنایی با متره و برآورد
صورت وضعیت ها
آنالیز بها و قیمت جدید
تعدیل
صورت جلسات
بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی
امور اجرایی ساختمان های فلزی و بتنی

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1387
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت نگین پایدار ایرانیان پروژه مروارید غرب
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس دفتر فنی

  توضیحات: مجتمع مسکونی 1200 واحدی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت عمران سازه صبا پروژه مروارید غرب
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشنای دفتر فنی

  توضیحات: مجتمع مسکونی 1200 واحدی

 • دی ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۳
  شرکت عمران سازه صبا مجتمع مسکونی 8000 واحدی نگین غرب
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس اجرایی
 • آبان ۱۳۸۸ تا دی ۱۳۹۱
  خصوصی مجتمع مسکونی 70 واحدی
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست کارگاه

  توضیحات: ساختمان مسکونی 70 واحدی واقع در باغ فیض

 • خرداد ۱۳۸۷ تا آبان ۱۳۸۸
  خصوصی
  مهندسی عمران/ معماری/ مهندس اجرایی

پروژه ها

 • 1393
  برج های مسکونی 1200 واحدی مروارید غرب
  کارشناس دفتر فنی
 • 1391
  مجتمع مسکونی 8000 واحدی نگین غرب
  مدیر اجرایی
 • 1388
  مجتمع مسکونی 70 واحدی
  سرپرست کارگاه
 • 1387
  مجتمع مسکونی 20 واحدی
  مهندس اجرایی

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com