مختصری از من

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  فراتر (گسترش ارتباطات نور) آبان ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  بازاریابی و فروش/ مسئول کنترل پروژه و فروش واحد برج ها
 • آبان ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۴
  شاتل
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MIK
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MIK
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com