مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تحلیل سیستم /دانشگاه آزاداراک

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • بیشتربه نوآوری و مدیریت ارتباط بامشتری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • MSP projet
  40% Complete
  عنوان مدرک: کنترل پروژه

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com