مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه پیام نور اهواز
 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد حسابداری
  /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی-مرکز خلیج فارس

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت ملی مناطق نفتخیز چنوب
  مالی و حسابداری/ حسابدار ارشد
 • آبان ۱۳۸۸ تا تیر ۱۳۹۱
  پتروشیمی بو علی سینا
  مالی و حسابداری/ حسابدار ارشد

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com