مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی مکانیک
  گرایش ساخت و تولید قالبسازی /دانشگاه دانشگاه بین المللی آزاد قزوین باراجین / معدل 12.3

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳
  شرکت تیمن چای رفاه
  بازاریابی و فروش/ سوپرمارکت ایمان خزر -

  توضیحات: جذب مشتری و فروش محصولات به مقدار زیاد

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مکانیک
  60% Complete
  عنوان مدرک: ساخت و تولید (قالبسازی)

ابزار و نرم افزار

 • کامپیوتر
  20% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مکانیک
  60% Complete
  عنوان مدرک: ساخت و تولید (قالبسازی)
https://.com