مختصری از من

کارشناس مدیریت صنعتی می باشم که در زمینه حسابداری مشغول به کار بوده و به نرم افزار بهای تمام شده آشنایی دارم.
لازم به ذکر است که در زمینه مالی در واحد انبار و همچنین فروش فعالیت داشته ام.

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مدیریت صنعتی
  گرایش مدیریت صنعتی /دانشگاه البرز / معدل 17

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۸۹ تا آبان ۱۳۹۴
  شرکت ساختمانی قدرکار
  مالی و حسابداری/ حسابداری انبار و تنخواه و فروش -- بیمه و مالیات

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری انبار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بیمه ومالیات
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری صنعتی- بهای تمام شده
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری فروش
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار MSP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Primavera
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی - همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری انبار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بیمه ومالیات
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری صنعتی- بهای تمام شده
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری فروش
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com