مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1378 تا 1380
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش حسابداری بازرگانی /دانشگاه آزاد نوشهر چالوس / معدل 14.15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت خانه سازی ایران ( پیشتازان تامین مسکن سخا)
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر مدیر عامل و دبیرخانه
 • آبان ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۳
  شرکت خانه سازی ایران (پیشتازان تامین مسکن سخا)
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر فنی مهندسی
 • مهر ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۳
  بیمه اتیه سازان حافظ
  کارشناس بیمه درمان و بیمه گری
 • آبان ۱۳۸۷ تا مهر ۱۳۹۱
  بیمه اتیه سازان حافظ
  مالی و حسابداری/ مالی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • بیمه درمان /مالی / منشی / مسئول دفتر مدیر عامل / دبیر خانه
  100% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری

ابزار و نرم افزار

 • تئاتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • بیمه
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بیمه درمان /مالی / منشی / مسئول دفتر مدیر عامل / دبیر خانه
  100% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری
https://.com