مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش بازرگانی /دانشگاه دانشکده معین رشت روزانه / معدل 15.37

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  لوازم خانگی سموئی
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر
 • اسفند ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴
  توان خودروجی (اوپل)
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تایپ فارسی و انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری داخلی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری بازرگانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آسان
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری داخلی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری بازرگانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com