مختصری از من

علاقه زيادي به تكنولوزي و زبان انگليسي دارم وبا توجه به شناختي كه از خودم دارم روابط عمومي بالايي دارم

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  كار در آموزشگاه قلم جي

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شعر وادبيات

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com