مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه دانشگاه علم و فرهنگ / معدل 15

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  پروژه ساختمانی شخصی
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس اجرایی و ساخت
 • آذر ۱۳۸۹ تا تیر ۱۳۹۴
  پروژه مسکونی امام حسین (ع)
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس دفتر فنی و کارشناس اجرایی سازه

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت اجرایی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی عمران
 • ایمنی و بهداشت کار
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک بین المللی ایمنی و بهداشت کار از مرکز تخقیقات فنی و تعلیمات و حفاظت بهداشت کار

ابزار و نرم افزار

 • متره و برآورد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • معماری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ و ویراستاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی عمران-نقشه برداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • جوشکاری و بازرسی جوش
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نقشه کشی ساختمان
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های جست و جو (Search)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت اجرایی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی عمران
 • ایمنی و بهداشت کار
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک بین المللی ایمنی و بهداشت کار از مرکز تخقیقات فنی و تعلیمات و حفاظت بهداشت کار
https://.com