مختصری از من

دارای روحیه ارام و مصممی هستم هر کاری را تا انتها انجام می دهم و از اینکه کاری را نصفه و بدون نتیجه رها کنم دچار رنجش می شومء روحیه مثبت و فعالی دارم مایل به انجام کار گروهی و هدایت بخشی از کار را دارمءعلاقمند به پیشرفت و ارتقای شغلی می باشم در صورت یکنواختی و نبود تغییرات درکار از انجام وظایفم لذتی نمی برم ءتوانایی تطبیق با شرایط از نقاط قوت من می باشد

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه پیام نور مرکز ورامین / معدل 14

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت پیشرو ارتباطات نوین(پان) ایرانسل
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش و پشتیبانی سایت

  توضیحات: مشاوره و راهنمایی
  پیگیری و ساماندهی به مشکلات و خرید مشترکین
  ثبت سفارشها و پیگیری تا زمان دریافت
  پشتیبانی سایت

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴
  شرکت ارمغان رفاه ایرانیان(آرا)
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش

  توضیحات: برگزاری جلسات کاری با سازمانها و ارگانهای دولتی جهت معرفی محصول و خدمات شرکت

 • فروردین ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۲
  سازمان سرشماری و امار
  کارشناس تحقیقات

  توضیحات: همکاری تا پایان دوره مربوطه و رضایت شغلی از خود

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مطالعه
 • شنا
 • پیاده روی
 • موزیک
 • کوهنوردی
 • بسکتبال

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com