مختصری از من

از آنجا که به پژوهش هایی که ثمره عملی دارد و حل چالش های مهندسی علاقه زیادی دارم. تمایل دارم با شما همکاری کنم.

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد برق
  گرایش قدرت /دانشگاه صنعتی شاهرود
 • 1390 تا 1395
  کارشناسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه بهشتی / معدل 14.71

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • بسکتبال ، کاراته آزاد(کیوکشین)

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • رفتار سازمانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه های عصبی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تفکر انتقادی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی برق- الکترونیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم های قدرت
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • DIgSILENT PowerFactory
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی زبان C
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Powerworld
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • (Matlab(Simulink
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PSpice
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • آلمانی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • رفتار سازمانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه های عصبی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تفکر انتقادی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی برق- الکترونیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم های قدرت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com