مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش سیالات /دانشگاه بیرجند / معدل 15.9

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تحقیق و پژوهش در زمینه سیستم های تبرید خورشیدی
 • 1394
  پژوهش در زمینه سیستم های تبرید خورشیدی

پروژه ها

 • 1394
  شبیه سازی و مقایسه اقتصادی سیستم های تبرید خورشیدی
  محقق

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاوه بر زمینه های تخصصی فوق، از فعالیت های اجتماعی به فعالیت های فرهنگی علاقه مندم.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • سیستم های هیدرولیکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم های نیوماتیکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم های خوشیدی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اپراتوری توربین گاز
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Fluent
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solid Works
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Automation Studio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Pipe Flow
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Gambit
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Tecplot
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • سیستم های هیدرولیکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم های نیوماتیکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم های خوشیدی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اپراتوری توربین گاز
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com