مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی صنایع
  /دانشگاه بوعلی سینا / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت پرشین سازه پرتو
  مهندسی صنایع/ کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • مهر ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت مهندسین مشاور مشانیر
  مهندسی صنایع/ کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  1- پروژه آنالیز ریسک پروژه های IT بر مبنای استاندارد PMBOK 2- پروژه شبیه سازی دفاتر پیشخوان دولت(ED) 3- پروژه سیستم اطلاعاتی کتابخانه (ACCESS)

پروژه ها

 • 1395
  کابلکشی 63 کیلوولت شیخ بهایی - افریقا
  کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

  توضیحات: تهیه برنامه زمانبندی baseline -تهیه گزارشات ماهیانه و آپدیت برنامه زمانبندی فرمت پریماورا- آنالیز تاخیرات-تهیه صورت وضعیت ها بر مبنای احجام و ....

 • 1395
  احداث فیدر پست کن
  کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

  توضیحات: تهیه برنامه زمانبندی و گزارشات - تهیه صورت وضعیت ها

 • 1394
  خط 132 کیلوولت سیراف - متانول دیر
  کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

  توضیحات: تهیه برنامه زمانبندی baseline -تهیه گزارشات ماهیانه و آپدیت برنامه زمانبندی فرمت پریماورا- آنالیز تاخیرات-تهیه صورت وضعیت ها بر مبنای احجام و ....

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Primavera
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com