مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1374 تا 1380
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه شهید باهنر کرمان

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت های ساختمانی و شرکت های مشاوره
  مهندسی عمران/ معماری/ مدیر پروژه

پروژه ها

 • 1393
  توسعه دانشگاه کشاورزی باهنر
  مهندس ناظر شرکت مشاور پیراز
 • 1388
  مسجد منطقه ازاد چابهار.ساختمان دانشکده فنی بیرجند.و بجنورد .سالن ورزشی دانشگاه بجنورد .ساختمان شرکت دارو پخش زاهدان
  مدیر اجرایی
 • 1386
  سایت گردانی سپاه
  مدیر اجرایی
 • 1385
  ساختمان اموزشی تیزهوشان
  سرپرست کارگاه
 • 1385
  نوسازی مدارس
  نظارت
 • 1384
  ساختمان سلف دانشگاه باهنر
  مهندس ناظر
 • 1383
  مجتمع مسکونی
  سرپرست کارگاه
 • 1382
  نقشه برداری
  سرپرست

افتخارات

 • 1387
  نقشه بردار تیم باستا ن شناسی دکتر مجید زاده تپه های باستانی کنار صندل جیرفت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت اجرایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نقشه برداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی عمران - متره و برآورد
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • متره و برآورد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازرسی جوش NDT Level II
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت اجرایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نقشه برداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی عمران - متره و برآورد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com