مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه پیام نور تهران / معدل 15

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۲ تا آذر ۱۳۹۳
  گروه صنعتی صفا
  مالی و حسابداری/ مشاور مالیاتی
 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  هلدینگ سرمایه گذاری بوکا
  مالی و حسابداری/ قائم مقام مدیر امور مالی
 • فروردین ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۱
  چای دوغزال
  مالی و حسابداری/ رئیس حسابداری
 • فروردین ۱۳۸۴ تا اسفند ۱۳۸۸
  شرکتهای مختلف تولیدی و بازرگانی
  مالی و حسابداری/ حسابدار

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شنا و فوتبال-مطالعه در زمینه شغلی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک: QAL UK
 • ACCA
  100% Complete
  عنوان مدرک: در حال تحصیل
 • EFA
  100% Complete
  عنوان مدرک: PACT
 • اصول برنامه ریزی و کنترل بودجه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Financial Management (مدیریت مالی)
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه گزارشات مدیریت
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • حسابداری صنعتی- بهای تمام شده
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری بهای تمام شده
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک: QAL UK
 • ACCA
  100% Complete
  عنوان مدرک: در حال تحصیل
 • EFA
  100% Complete
  عنوان مدرک: PACT
 • اصول برنامه ریزی و کنترل بودجه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Financial Management (مدیریت مالی)
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه گزارشات مدیریت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com