مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه ازاد اراک / معدل 13

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  شرکت بهروزان ماشین
  مالی و حسابداری/ مسئول مالی

پروژه ها

 • 1395
  پروژه پردیس 3
  مسئول مالی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com