مختصری از من

صبور،قاطع،خوشرو ،منظبط،پشتكار فراوان،خستگي ناپذير،فرمانده و فرمانپذير،معتقد به اخلاق و انعطاف پذیر

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1388
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  گرایش منابع انسانی /دانشگاه پیام نور / معدل 17
 • 1374 تا 1379
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تحلیل سیستم /دانشگاه آزاد / معدل 14

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  پیلگون
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر منابع انسانی
 • فروردین ۱۳۹۲ تا آذر ۱۳۹۳
  پارس کیهان
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر منابع انسانی
 • فروردین ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۲
  نیلپر
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر منابع انسانی
 • فروردین ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۹۰
  البرز گاز
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر منابع انسانی
 • فروردین ۱۳۸۳ تا فروردین ۱۳۸۸
  مهندسین مشاور
  منابع انسانی و آموزش/ مشاور

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1- توانايي ارائه خدمات مشاوره اي در حوزه هاي ؛ منابع انساني و مديريت كيفيت 2- تدريس دروس مديريت عمومي و منابع انساني در موسسات آموزشي وابسته به وزارت علوم
 • 1- توانايي ارائه خدمات مشاوره اي در حوزه هاي ؛ منابع انساني و مديريت كيفيت 2- تدريس دروس مديريت عمومي و منابع انساني در موسسات آموزشي وابسته به وزارت علوم

پروژه ها

 • پیاده سازی نظام جامع مدیریت منابع انسانی
  مدیر پروژه

  توضیحات: 1- تجزيه و تحليل مشاغل
  2- سيستم گزينش و جذب و استخدام
  3- نظام جامع مديريت پاداش.
  4- نظام پيشنهادات.
  5- سيستم آموزش
  6- نظام جامع مديريت و ارزشيابي عملكرد.
  7- سيستم حقوق و دستمزد و طبقه بندي مشاغل.
  8- نظام انگيزش

افتخارات

 • - طراحی،تدوین و پیاده سازی بیش از 40 پروژه مدیریت کیفیت و مدیریت منابع انسانی
  - دريافت لوح تقدير از گروه صنعتي البرز گاز در سمت مدير منابع انساني
  - دريافت رضايتنامه و حسن انجام كار از شركت پارس کیهان در سمت مدير منابع انساني
  - دريافت رضايتنامه و حسن

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • روانشناسی صنعتی و سازمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • قانون کار و تامین اجتماعی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • سرممیزی ایزو 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • اصول و فنون مذاکره
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه
 • شناسایی الگوهای رفتاری بر اساس مدل یونگ
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • شناسایی الگوهای رفتاری بر اساس مدل DISC
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • شخصیت شناسی در مذاکره
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • روانشناسی صنعتی و سازمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • قانون کار و تامین اجتماعی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • سرممیزی ایزو 9001
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه
 • اصول و فنون مذاکره
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه
 • شناسایی الگوهای رفتاری بر اساس مدل یونگ
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • شناسایی الگوهای رفتاری بر اساس مدل DISC
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • شخصیت شناسی در مذاکره
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com