مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی فیلمسازی
  گرایش كارگردانى /دانشگاه علمی کاربردی

پروژه ها

 • چرخ و فلك شبكه دوم سيما
  مدير تصوير بردارى
 • موسسه خيريه پيام اميد
  روابط عمومى و مسؤل تبليغات

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • عکاسى
  100% Complete
  عنوان مدرک: كاردانى
 • تدوین
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Education (آموزش)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تصویر بردارى و طراحى نور
  100% Complete
  عنوان مدرک: كاردانى

ابزار و نرم افزار

 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • EDIUS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Illustrator
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mac OS X
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe After Effects
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • عکاسى
  100% Complete
  عنوان مدرک: كاردانى
 • تدوین
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Education (آموزش)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تصویر بردارى و طراحى نور
  100% Complete
  عنوان مدرک: كاردانى
https://.com