مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1388
  فوق دیپلم مدیریت بیمه بازرگانی
  /دانشگاه مدیریت صنعتی شرق

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  سامان
  مالی و حسابداری/ کارشناس

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com