مختصری از من

علیرضا طائی هستم .متولد52 .تجربه کار در بخش سازماندهی و طبقه بندی مشاغل مجتمع فولاد مبارکه را دارا میباشم. در این بنگاه بزرگ اقتصادی از آموزشهای مرتبط با شغل خوبی برخوردار گردیدم. از مرکز آموزش عالی بهار فارغ التحصیل MBA گرایش استراتژیک میباشم. درحال حاضر بر اساس سوابق و تجربیات کاری بدنبال کار در حوزه منابع انسانی میباشم. دانش آموخته کوچینگ از آکادمی بین المللی کوچینگ فارسی زبانها FCA میباشم.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی MBA
  گرایش مدیریت استراتژی /دانشگاه موسسه آموزش عالی بهار
 • 1370 تا 1374
  کارشناسی مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه آزاد اسلامی شهرری / معدل 14.43

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۸۰ تا بهمن ۱۳۸۸
  مجتمع فولاد مبارکه
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس سازماندهی و طبقه بندی مشاغل
 • اسفند ۱۳۷۹ تا دی ۱۳۸۰
  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  مالی و حسابداری/ کارشناس بودجه طرحهای عمرانی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com