مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی مکانیک بیوسیستم
  گرایش ماشین آلات کشاورزی /دانشگاه تهران / معدل 15.12

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۶
  دانشگاه هوایی شهید ستاری
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس آموزش مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 • شهریور ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۵
  مهرگان ماشین
  مهندسی مکانیکهوافضا/ نقشه کش صنعتی
 • آذر ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۴
  تراشکده
  مهندسی مکانیکهوافضا/ دستیار نقشه کش

  توضیحات: به صورت پاره وقت

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهارت های ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نقشه کشی و طراحی صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CATIA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solidworks
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارت های ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نقشه کشی و طراحی صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CATIA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solidworks
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com