مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1390
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه آزاد اسلامی قزوین / معدل 13

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت آذین الکترونیک پیشرو (آذین خودرو)
  مهندسی برق/ کارشناس مهندسی
 • مرداد ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  شرکت سازه پویش
  مهندسی برق/ مدیر پروژه
 • فروردین ۱۳۸۹ تا مرداد ۱۳۹۰
  شرکت غرب استیل
  مهندسی برق/ کارشناس واحد مهندسی
https://.com