مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1395
    کارشناسی ارشد MBA
    گرایش فروش و بازاریابی /دانشگاه WWS مالزی
  • 1386 تا 1390
    کارشناسی مهندسی زراعت و اصلاح نباتات
    گرایش اصلاح نباتات /دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل / معدل 15
https://.com