مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه غیر انتفاعی فخر ایرانیان / معدل 14.54

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  گذراندن دوره network+

پروژه ها

 • 1392
  وبسایت کتابخانه انلاین
  طراح
https://.com