مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد عمران
  گرایش زلزله /دانشگاه آزاد واحد تهران غرب
 • 1393 تا 1395
  کارشناسی عمران
  گرایش مهندسی اجرایی /دانشگاه آزاد نهران جنوب / معدل 15.03

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
  هفت اقلیم
  مهندسی عمران/ معماری/ طراح

  توضیحات: کار با اتوکد و نقشه خوانی

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com