مختصری از من

24 ساله هستم تجربیاته موفقی در حوزه ی فروش داشتم
بسیار علاقه و اشتیاق به حوزه های مدیریتی دارم
به همین خاطر در این راستا کسب اطلاعات کردم
امدگی خودم را برای همکاری با سیستم شما اعلام میکنم.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  مشاوره در امور مختتف برگذاری سمینار در حوزه ی بازار یابی و علم ارگونومی طراحی مقاله هایی در ارتباط با مدیربت فروش -انگیزش در سازمان و ...

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com