مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1396
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه رودهن / معدل 16

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  بانک سپه
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مانیتورینگ و کارشناس سخت افزار

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • MCSE 2012
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mikrotik
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Security+
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مفاهیم ارزیابی امنیتی و تست نفوذ (CEH)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • VMware ESX
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • fortinet firewall
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • MCSE 2012
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mikrotik
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Security+
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مفاهیم ارزیابی امنیتی و تست نفوذ (CEH)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • VMware ESX
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • fortinet firewall
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com