مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1394
    دیپلم عمران

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۴
    شرکت بین المللی استراتوس
    کمک اشپز
https://.com