مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری مالی /دانشگاه ادیب مازندران / معدل 16.8
 • 1388 تا 1390
  کارشناسی امور بانکی
  گرایش حسابداری /دانشگاه ادیب مازندران / معدل 17

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۵
  شرکت سامیار چوب
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • مهر ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۳
  گسترش روان ریس
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری مقدماتی تا پیشرفته
  100% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری مقدماتی تا پیشرفته
 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک نرم افزار های مالی
 • حسابداری حقوق و دستمزد
  80% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری حقوق و دستمز
 • انبارگردانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری انبار
 • نرم افزار بیمه (ListDisk)
  80% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار های مالی
 • نرم افزار گزارشات فصلی
  80% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار های مالی
 • نرم افزار رافع
  80% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار مالی
 • نرم افزار اسان
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری مقدماتی تا پیشرفته
  100% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری مقدماتی تا پیشرفته
 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک نرم افزار های مالی
 • حسابداری حقوق و دستمزد
  80% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری حقوق و دستمز
 • انبارگردانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری انبار
 • نرم افزار بیمه (ListDisk)
  80% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار های مالی
 • نرم افزار گزارشات فصلی
  80% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار های مالی
 • نرم افزار رافع
  80% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار مالی
 • نرم افزار اسان
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com